Panel nawigacyjny

O szkole Dokumenty szkoły Kadra nauczycielska Samorząd uczniowski Dzwonki Pedagog szkolny Kalendarz uroczystości Kalendarz konkursów Stołówka szkolna Zajęcia dodatkowe

Z NASZEJ SZKOŁY


 

WIZJA ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTASZEWIE

Chcesz, aby były szczere i dobrze wychowane, 
gdy formy światowe są kłamliwe, a 
 szczerość jest zuchwalstwem... 
Trudno - nawet bardzo trudno - zgoda! Ale trudności ma każdy, ale rozwiązywać
 je można różnie. 
Bo życie nie jest zbiorem
 arytmetycznych zadań, gdzie odpowiedź jest zawsze jedna, 
a sposobów rozwiązania co
 najwyżej dwa.
J. Korczak

Szkoła - miejsce bezpiecznego rozwoju dzieci i młodzieży, w którym odbywa się wszechstronne kształcenie oraz wychowanie jako budowanie osobowych relacji uwzględniających indywidualność ucznia i nauczyciela oraz ich równe prawa w zaspakajaniu potrzeb szacunku, uznania, wsparcia i zrozumienia. Uwzględnia potrzeby edukacyjne, możliwości psychofizycznei uzdolnienia uczniów. Otwarta na współczesne potrzeby, a jednocześnie szanująca tradycje środowiska lokalnego. Wymagająca i przyjazna wszystkim, którzy respektują uniwersalne wartości społeczne: dobro, piękno, prawdę, sprawiedliwość, miłość, przyjaźń, wolność, odpowiedzialność, mądrość, uczciwość i tolerancję.  

 

MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTASZEWIE

Nasz styl wychowania dzieci zależy w o wiele mniejszym stopniu niż przypuszczamy
od konkretnych metod, które mogłyby zostać urzeczywistnione jako recepty
- w głównej mierze wpływa na niego nasza  postawa wobec życia, 
wobec innych
 ludzi i wobec własnej egzystencji.
Sigrid Tschope-Scheffler

 

Jesteśmy po to, aby:

- wyposażyć uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do dalszego kształcenia, odkrywać i rozwijać talenty uczniowskie,

- rozwijać kreatywność, wrażliwość i aktywność,

- doskonalić praktyczne aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie poprzez doskonalenie umiejętności komunikatywności, pracy w grupie, znajomości języków, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,

- wspierać wychowanie dzieci oraz pielęgnować dziedzictwo kulturowe regionu.

 

Sylwetka absolwenta naszej szkoły

Aby rozwinąć skrzydła i wzlecieć wysoko, 
trzeba mieć obok kogoś, kto wesprze, gdy trzeba i pozwoli uwierzyć w siebie.
Trzeba też mieć korzenie, które zapewnią równowagę w świecie pełnym niepokoju.

 

Człowiek, który optymalnie wykorzystuje wspaniały potencjał kryjący się w jego umyśle i ciele. Ma świadomość, że może osiągnąć wszystko, jeśli tylko zechce. Zna swoje mocne i słabe strony, reprezentuje właściwe postawy społeczne, rozwijający się holistycznie (intelektualnie, duchowo, emocjonalnie, fizycznie i społecznie), szanujący siebie i innych.

 


  

DYREKTOR

BEATA ZANIEWSKA

 

WICEDYREKTOR

SŁAWOMIR ROZWALAK

 


 

Hymn szkoły: hymn-zespolu-szkol-w-ostaszewie.mp3

 

Wydarzenia-galeria zdjęć

Kontakt

 • Zespół Szkół
  Szkoła Podstawowa
  z oddziałami gimnazjalnymi
  im. Marynarki Wojennej RP

  ul. Kościuszki 22
  82 - 112 Ostaszewo
  woj. pomorskie

  e-mail: zsostasz@o2.pl
 • ZS w Ostaszewie (sekretariat)
  tel/fax.- 055 247 13 46

  ZS w Ostaszewie (księgowość)
  tel. - 055 246 45 46

  SP w Nowej Cerkwi tel. - 055 247 15 21

  Przedszkole
  tel. - 055 247 13 22

Galeria zdjęć