Panel nawigacyjny

Projekt edukacyjny

NAZWA PROJEKTU: "NOWOCZESNY I INNOWACYJNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTASZEWIE"


Informacje o projekcie znajdują się również pod linkiem: http://www.ostaszewo.pl/index.php/unia-europejska/innowacyjny-zespol-szkol

                           

 


WYCIECZKA DO LABIRYNTU

Wyjazd do Świata labiryntów w Blizinach.

Uczniowie Zespołu Szkół w Ostaszewie w dniu 30 września 2017 r. byli poszukiwaczami i tropicielami. W grupach projektowych tropiliśmy poszukiwanych złoczyńców pośród dróg, dróżek i zakamarków wysokiej kukurydzy. Każda z grup przed wejściem do labiryntu otrzymywała mapę według, której należało odnaleźć ukryte w labiryncie wskazówki dotyczące tropionego przez nas złoczyńcy. Drugim wyzwaniem dla nas był labirynt drewniany, w którym również czekały na nas do wykonania zadania. Niektórzy po zakończeniu zadań bawili się tam w chowanego. Każda z tras była dostosowana do poziomu możliwości i umiejętności grup, jednak trzeba był wykazać się umiejętnością czytania i posługiwania się mapą, dobrą orientacją w terenie, a przede wszystkim umiejętnościami współpracy w grupie. Oprócz zadań, które mieliśmy do wykonania było również ognisko podczas, którego integrowaliśmy się, bawiliśmy i miło spędzaliśmy czas. Wszystkim się podobało. To był udany i aktywny dzień. A pogoda..... dopisała nam i naprawdę było suuuuper.

 


WYCIECZKA UCZNIÓW KLASY 0 DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ w NOWEJ CERKWI


21 czerwca 2017 r. uczniowie klasy „0” przed pożegnaniem przedszkola w ramach realizacji projektu „Nowoczesny i innowacyjny Zespół Szkół w Ostaszewie” wyjechali do Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi, do której będą chodzić już od 01 września 2017r. Odwiedziny miały na celu oswojenie strachu przed nieznanym, poznanie otoczenia szkoły, sal lekcyjnych, społeczności szkolnej. Uczniowie zostali miło przyjęci przez swoich starszych kolegów i koleżanki oraz w ramach „przełamania lodów” zaproszeni do zabaw integracyjnych.

Opracowała: Anna Łopatko


WYCIECZKA UCZNIÓW Z KLAS 0-III DO LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

30 maja 2017 r. uczniowie klas młodszych w ramach realizacji projektu „ Nowoczesny i innowacyjny Zespół Szkół w Ostaszewie” odwiedzili lokalne przedsiębiorstwa. Były to Stocznia Żuławy - MALARNIA oraz Hydromechanika w miejscowości Piaskowiec. Wyjazd miał na celu zapoznanie dzieci z działalnością tych przedsiębiorstw oraz produkcją jaka się tam odbywa. Początkowo mieliśmy obawy, że temat wycieczki jest zbyt trudny, jednak na miejscu okazało się, że zaciekawienie maszynami i produktami finalnymi przeszło nasze oczekiwania. Dzieci zadawały mnóstwo pytań, wszystko chciały zobaczyć i dotknąć.

Opracowanie i zdjęcia: Sylwia Korytkowska i Anna Łopatko


SPOTKANIE KADRY NAUCZYCIELSKIEJ ORAZ RADY RODZICÓW

22 lutego 2017 roku miało miejsce drugie spotkanie części Kadry Pedagogicznej Zespołu Szkół w Ostaszewie natomiast dzień później tj. 23 lutego 2017 odbyło się spotkanie Rady Rodzicielskiej. Na spotkaniach tych rozmawiano m.in. na temat projektu „Nowoczesny i innowacyjny Zespół Szkół w Ostaszewie” oraz na temat jego dalszej realizacji.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyła część nauczycieli biorąca udział w projekcie, która chciała dowiedzieć się szczegółów na temat dalszej realizacji projektu.

W spotkaniu z nauczycielami uczestniczył Koordynator projektu Tomasz Rusinowicz oraz Wójt Gminy Ostaszewo Michał Chrząszcz jak i Dyrekcja Zespołu Szkół w Ostaszewie, w spotkaniu z Radą Rodzicielską na pytania rodziców odpowiadała natomiast dyrektor Beata Zaniewska i wicedyrektor Sławomir Rozwalak oraz Wójt Gminy Michał Chrząszcz

Na spotkaniu z nauczycielami rozmawiano na temat zrealizowanych elementów projektu tj. trwającej rekrutacji, ogłoszonych dwóch zapytaniach na szkolenie nauczycieli oraz zakup sprzętu ICT jak i  na temat przygotowywanych programach autorskich oraz planowanych zakupach dla uczniów.

Na spotkaniu z Radą Rodzicielską omówiono główne cele projektu, podział na grupy uczniów i wskazano kto będzie opiekował się daną grupą. Rodzice pragnęli wiedzieć ja długo będzie trwał projekt i ile godzin zajęć jest przewidziane dla uczniów.

Każdy kto chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o projekcie, zadać pytanie, zaproponować sugestię może pisać na adres biuroprojektuostaszewo@o2.pl

Tomasz Rusinowicz & Sławomir Rozwalak


 

 

Wydarzenia-galeria zdjęć

Kontakt

 • Zespół Szkół
  Szkoła Podstawowa
  z oddziałami gimnazjalnymi
  im. Marynarki Wojennej RP

  ul. Kościuszki 22
  82 - 112 Ostaszewo
  woj. pomorskie

  e-mail: zsostasz@o2.pl
 • ZS w Ostaszewie (sekretariat)
  tel/fax.- 055 247 13 46

  ZS w Ostaszewie (księgowość)
  tel. - 055 246 45 46

  SP w Nowej Cerkwi tel. - 055 247 15 21

  Przedszkole
  tel. - 055 247 13 22

Galeria zdjęć