Panel nawigacyjny

Projekt edukacyjny

NAZWA PROJEKTU: "NOWOCZESNY I INNOWACYJNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTASZEWIE"

 


Informacje o projekcie znajdują się również na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostaszewo pod linkiem: http://www.ostaszewo.pl/index.php/unia-europejska/innowacyjny-zespol-szkol


WYJAZD W RAMACH PROJEKTU 

W piątek 16 marca 2018 r. grupy projektowe klas IV A, IVB V B oraz kilkoro innych uczniów były na zajęciach w Tczewie. Odwiedziliśmy Stację Dobrego Czasu na warsztatach: „Poznaj zawód chemika” oraz „Programowanie z robotami Dot i Dash”. Dowiedzieliśmy się ciekawych informacji z dziedziny chemii, wykonywaliśmy doświadczenia i wyciągaliśmy wnioski. Natomiast na kolejnych warsztatach zapoznaliśmy się z wszechobecną w naszym życiu technologią, kierowaliśmy i programowaliśmy czynności robotów. Po wyczerpujących zajęciach przyszedł czas na relaks i odprężenie. Najpierw pyszne lody, a po nich bajka 
pt. „Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali”. Jednomyślnie dzieciaki ogłosiły, że całe popołudnie i godziny wieczorne były bardzo pożytecznie i miło spędzonym czasem. Wszystkim się bardzo podobało.
Opiekunami podczas wyjazdu były Panie: Sylwia Korytkowska, Marzena Sypniewska, Marzena Werbowska, Joanna Wójtowicz.
Opracowała: Sylwia Korytkowska


WYJAZD W CZASIE FERII


31 stycznia 2018 roku dwie grupy projektowe, czyli klasa IIIG, odbyły zajęcia wyjazdowe w Gdańsku. Celem był laserowy Paintball, bo zdecydowana część grupy właśnie tę atrakcję wzięła sobie za cel wyjazdu; podzieleni na grupy stoczyli walkę, ale wszyscy wyszli żywi i przede wszystkim zadowoleni. Inna grupka wybrała Escaperooms, bo nie lubią używać broni. Wrażenia były ogromne; zadania do wykonania ciekawe, zaskakujące i intrygujące i pozwoliły na wyjście z pokoju zadań. Jedna i druga grupa odgrażała się, że w to miejsce powróci. Pożyjemy, zobaczymy…
Wizyta w kinie poprzedzona była „obiadem”, czyli tradycyjnie śmieciowym jedzeniem, które niestety bardzo wszystkim smakowało.
 „Jumanji” to film przygodowy i większość grupy była zadowolona z takiego wyboru. W 1995 roku z magiczną grą planszową musiał zmierzyć się Alan Parrish, teraz z tym samym zagrożeniem oko w oko staje czworo nastolatków: Spencer, Bethany, Martha i Fridge. Okazuje się jednak, że gra potrafi dostosować się swoją formą do lat, w których zostaje znaleziona, tak więc z tradycyjnej gry planszowej przekształciła się w kartridż do gry na konsoli. Gdy nasi bohaterowie za karę muszą zostać po lekcjach w szkole i zająć się sprzątaniem pomieszczenia mającego być nową salą informatyczną, włączają konsolę i po wybraniu wirtualnych postaci zostają wessani do gry. By się z niej uwolnić, muszą ją ukończyć.  
Po godzinie 20 wróciliśmy do Ostaszewa, czyli do siebie.
Organizatorzy: I. Gutowska, B. Zaniewska


WYCIECZKA DO LABIRYNTU

Wyjazd do Świata labiryntów w Blizinach.

Uczniowie Zespołu Szkół w Ostaszewie w dniu 30 września 2017 r. byli poszukiwaczami i tropicielami. W grupach projektowych tropiliśmy poszukiwanych złoczyńców pośród dróg, dróżek i zakamarków wysokiej kukurydzy. Każda z grup przed wejściem do labiryntu otrzymywała mapę według, której należało odnaleźć ukryte w labiryncie wskazówki dotyczące tropionego przez nas złoczyńcy. Drugim wyzwaniem dla nas był labirynt drewniany, w którym również czekały na nas do wykonania zadania. Niektórzy po zakończeniu zadań bawili się tam w chowanego. Każda z tras była dostosowana do poziomu możliwości i umiejętności grup, jednak trzeba był wykazać się umiejętnością czytania i posługiwania się mapą, dobrą orientacją w terenie, a przede wszystkim umiejętnościami współpracy w grupie. Oprócz zadań, które mieliśmy do wykonania było również ognisko podczas, którego integrowaliśmy się, bawiliśmy i miło spędzaliśmy czas. Wszystkim się podobało. To był udany i aktywny dzień. A pogoda..... dopisała nam i naprawdę było suuuuper.

 


WYCIECZKA UCZNIÓW KLASY 0 DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ w NOWEJ CERKWI


21 czerwca 2017 r. uczniowie klasy „0” przed pożegnaniem przedszkola w ramach realizacji projektu „Nowoczesny i innowacyjny Zespół Szkół w Ostaszewie” wyjechali do Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi, do której będą chodzić już od 01 września 2017r. Odwiedziny miały na celu oswojenie strachu przed nieznanym, poznanie otoczenia szkoły, sal lekcyjnych, społeczności szkolnej. Uczniowie zostali miło przyjęci przez swoich starszych kolegów i koleżanki oraz w ramach „przełamania lodów” zaproszeni do zabaw integracyjnych.

Opracowała: Anna Łopatko


WYCIECZKA UCZNIÓW Z KLAS 0-III DO LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

30 maja 2017 r. uczniowie klas młodszych w ramach realizacji projektu „ Nowoczesny i innowacyjny Zespół Szkół w Ostaszewie” odwiedzili lokalne przedsiębiorstwa. Były to Stocznia Żuławy - MALARNIA oraz Hydromechanika w miejscowości Piaskowiec. Wyjazd miał na celu zapoznanie dzieci z działalnością tych przedsiębiorstw oraz produkcją jaka się tam odbywa. Początkowo mieliśmy obawy, że temat wycieczki jest zbyt trudny, jednak na miejscu okazało się, że zaciekawienie maszynami i produktami finalnymi przeszło nasze oczekiwania. Dzieci zadawały mnóstwo pytań, wszystko chciały zobaczyć i dotknąć.

Opracowanie i zdjęcia: Sylwia Korytkowska i Anna Łopatko


SZKOLENIE DLA RODZICÓW W RAMACH PROJEKTU:

„NOWOCZESNY I INNOWACYJNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTASTASZEWIE”

 

Terminy realizacji poszczególnych tematów:

16.01, 22.01, zawsze o godz. 16.30 do 19.30.

24.01 2018r. - UWAGA  - termin szkolenia przeniesiono na 13.02.2018r.

Dwa szkolenia będą prowadzone równolegle.  Czas trwania 4 godz. dydaktyczne.
Pierwsze spotkanie będzie miało formę szkolenia, w celu zdobycia wiedzy teoretycznej, zgłębienia tematu.
Kolejne spotkanie będzie miało formę warsztatu

Tematy szkoleń dla rodziców do zrealizowania w ZS w Ostaszewie:

Kategoria wiekowa dzieci

Psycholog

Pedagog

Edukacja wczesnoszkolna

klasy I-III

Adaptacja dziecka w szkole, w grupie. Cel: Próba odpowiedzi na pytania: Jak sprawić by moje dziecko lubiło szkołę ? Jak  pomóc własnemu dziecku odnaleźć się w grupie i sprawić by znalazło przyjaciół?

Jak motywować dziecko do nauki ?

Cel: Uświadomienie rodzicom rodzaju błędów, które popełniają w myśl nadopiekuńczości. Podanie rodzicom wskazówek jak powinni postępować aby zachęcić dziecko do nauki

 

 

 

SP klasy IV-VII

Wspieranie pracy wychowawczej rodziców – sposoby na radzenie sobie z agresją własnego dziecka lub z jego słabościami, gdy nasze dziecko jest celem przemocy rówieśniczej.

Cel: Zapoznanie rodziców z mechanizmami agresji i przemocy najczęściej występującej w szkole. Pokazanie sposobów wyłapywania objawów przemocy i szybkiego reagowania w celu jego przeciwdziałania. Metody komunikacji rodzica z dzieckiem, sposoby pomocy.

Stres i dopalacze. Rola mediów – świat zobaczony oczami swojego dziecka

Cel: Uświadomienie rodzicom różnicy w postrzeganiu świata przez młodzież, wynikających z odmienności w konstrukcji psychicznej oraz odmiennych od dorosłych doświadczeniach życiowych.

 

 

 

Gimnazjum

Doradztwo zawodowe- czyli jak pomóc nastolatkowi wybrać właściwą szkołę średnią?

Cel: Zapoznanie rodziców z podstawowymi zasadami predyspozycji zawodowych i związanym z tym wyborem szkoły. Wyjaśnienie jaką rolę pełni temperament, umiejętności komunikacyjne, zdolności manualne i sposoby przyswajania wiedzy w wyborze właściwego zawodu.

Przemoc rówieśnicza w sieci

Cel: Zapoznanie rodziców ze zjawiskiem cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną z możliwymi konsekwencjami tego typu działań zarówno dla ofiar jak i sprawców. Wyposażenie rodziców w umiejętność dyskretnej kontroli  mediów społecznościowych oraz reagowania w sytuacjach cyberprzemocy

 

 

 

 

 


SPOTKANIE KADRY NAUCZYCIELSKIEJ ORAZ RADY RODZICÓW

22 lutego 2017 roku miało miejsce drugie spotkanie części Kadry Pedagogicznej Zespołu Szkół w Ostaszewie natomiast dzień później tj. 23 lutego 2017 odbyło się spotkanie Rady Rodzicielskiej. Na spotkaniach tych rozmawiano m.in. na temat projektu „Nowoczesny i innowacyjny Zespół Szkół w Ostaszewie” oraz na temat jego dalszej realizacji.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyła część nauczycieli biorąca udział w projekcie, która chciała dowiedzieć się szczegółów na temat dalszej realizacji projektu.

W spotkaniu z nauczycielami uczestniczył Koordynator projektu Tomasz Rusinowicz oraz Wójt Gminy Ostaszewo Michał Chrząszcz jak i Dyrekcja Zespołu Szkół w Ostaszewie, w spotkaniu z Radą Rodzicielską na pytania rodziców odpowiadała natomiast dyrektor Beata Zaniewska i wicedyrektor Sławomir Rozwalak oraz Wójt Gminy Michał Chrząszcz

Na spotkaniu z nauczycielami rozmawiano na temat zrealizowanych elementów projektu tj. trwającej rekrutacji, ogłoszonych dwóch zapytaniach na szkolenie nauczycieli oraz zakup sprzętu ICT jak i  na temat przygotowywanych programach autorskich oraz planowanych zakupach dla uczniów.

Na spotkaniu z Radą Rodzicielską omówiono główne cele projektu, podział na grupy uczniów i wskazano kto będzie opiekował się daną grupą. Rodzice pragnęli wiedzieć ja długo będzie trwał projekt i ile godzin zajęć jest przewidziane dla uczniów.

Każdy kto chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o projekcie, zadać pytanie, zaproponować sugestię może pisać na adres biuroprojektuostaszewo@o2.pl

Tomasz Rusinowicz & Sławomir Rozwalak


 

Informacje o projekcie znajdują się również pod linkiem: http://www.ostaszewo.pl/index.php/unia-europejska/innowacyjny-zespol-szkol

                          

 

Wydarzenia-galeria zdjęć

Kontakt

 • Zespół Szkół
  Szkoła Podstawowa
  z oddziałami gimnazjalnymi
  im. Marynarki Wojennej RP

  ul. Kościuszki 22
  82 - 112 Ostaszewo
  woj. pomorskie

  e-mail: zsostasz@o2.pl
 • ZS w Ostaszewie (sekretariat)
  tel/fax.- 055 247 13 46

  ZS w Ostaszewie (księgowość)
  tel. - 055 246 45 46

  SP w Nowej Cerkwi tel. - 055 247 15 21

  Przedszkole
  tel. - 055 247 13 22

Galeria zdjęć